ปณิธานความดี กองตำรวจสื่อสาร

"มุ่งมั่นงานสื่อสาร รักษาธรรมาภิบาล บริการด้วยน้ำใจ"

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

17/07/2560

ผบก.สส. เข้าร่วมงานสัมนา เรื่อง หมายเลข 911 สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการเฝ้าระวังภัย

27/07/2559

รอง ผบก.สส. พร้อมคณะตรวจประเมิน ศบส.และ ผกก.ฝสส.7 สส. ตรวจประเมิน ศบส.9 ยะลา

26/07/2559

รอง ผบก.สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแนะนำสถานที่ให้บริษัทต่างๆเพื่อติดตั้ง CCTV

กิจกรรมทั้งหมด ..

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 41 (เดิม) การสื่อสาร พ.ศ.2560

ประกาศระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 41 (เดิม) การสื่อสาร พ.ศ.2560

ประกาศเจตนารมณ์ฯ และประกาศเจตจำนงฯ

ประกาศเจตนารมณ์ฯและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกองตำรวจสื่อสาร

คู่มือฯจริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ข่าวทั้งหมด ..

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องมือสื่อสาร เพื่อใช้ในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมฯ จำนวน 32 รายการ

ดูเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์ประจำห้องตรวจซ่อมฯ

ดูเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสารของศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ของ สส. (สทส.)

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคาทั้งหมด ..

Police TV : สถานีทีวีเพื่อประชาชน
ระบบงานตำรวจ