ผบก.สส. เข้าร่วมงานสัมนา เรื่อง หมายเลข 911 สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการเฝ้าระวังภัย

ผบก.สส. เข้าร่วมงานสัมนา เรื่อง หมายเลข 911 สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการเฝ้าระวังภัย

วันที่17-18 กรกฎาคม 2560 ผบก.สส. เข้าร่วมงานสัมนา เรื่อง หมายเลข 911 สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการเฝ้าระวังภัย จัดตั้งโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุม Jupiter ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
 

พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ กล่าวเปิดงานการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หมายเลข 911 สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังภัย

พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ เป็นเกียรติถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมประชุม