รอง ผบก.สส. พร้อมคณะตรวจประเมิน ศบส.และ ผกก.ฝสส.7 สส. ตรวจประเมิน ศบส.9 ยะลา

รอง ผบก.สส. พร้อมคณะตรวจประเมิน ศบส.และ ผกก.ฝสส.7 สส. ตรวจประเมิน ศบส.9 ยะลา

วันที่ 27 - 28 ก.ค. 59 พ.ต.อ.วริศร์สิริภ์ ลีละสิริ รอง ผบก.สส. พร้อมคณะตรวจประเมิน ศบส. และ พ.ต.อ.สมศักดิ์ พรหมพิชัย ผกก.ฝสส.7 สส. มาตรวจประเมิน ศบส.9 ยะลา ตามโครงการตรวจประเมิน ศบส.ดีเด่น
 

พ.ต.อ.วริศร์สิริภ์ ลีละสิริ รอง ผบก.สส. เป็นประธานการประชุม

พ.ต.อ.วริศร์สิริภ์ ลีละสิริ รอง ผบก.สส.และคณะตรวจประเมิน ศบส.9 ยะลา

พ.ต.อ.วริศร์สิริภ์ ลีละสิริ รอง ผบก.สส. และคณะตรวจประเมิน ศบส.9 ยะลา