สนับสนุนวิทยากรให้กรมการปกครอง

สนับสนุนวิทยากรให้กรมการปกครอง

พ.ต.ท.ปรเมษฐ์ แก้วนาค หนึ่งในวิทยากร

วันที่ 28 ก.ค. 59 ฝ่ายการสื่อสาร 2 กองตำรวจสื่อสาร ส่งเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้กรมการปกครอง ในหลักสูตร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 3 เรื่องการดูแลระบบวิทยุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมการปกครอง

บรรยากาศการอบรม

เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมอุปกรณ์