พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ (อุบลราชธานี)


Posted On :: 2023-03-04 04:50:57
Update At :: 2023-03-04 04:50:57

วันที่ ๒ มี.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ (อุบลราชธานี) โดยมี พ.ต.ท.ศตพร อินทรมณี สว.ฝสส.๔ สส. (ศบส.๓ อบ.) และ ข้าราชการตำรวจฝ่ายการสื่อสาร ๔ สส. จำนวน ๑๐ นาย ให้การต้อนรับ พร้อมกับเข้ารายงานผลปฎิบัติ หน้าที่ ปัญหา ขัดข้อง อุปสรรคในการปฎิบัติงานให้ทราบ