พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (อุบลราชธานี)


Posted On :: 2023-03-04 04:53:00
Update At :: 2023-03-04 04:53:00

วันที่ ๒ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (อุบลราชธานี) โดยมี เจ้าหน้าที่ สวพ.(อบ.) ให้การต้อนรับ พร้อมกับเข้ารายงานผลปฎิบัติ หน้าที่ ปัญหา ขัดข้อง อุปสรรคในการปฎิบัติงานให้ทราบ