พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยม ฝ่ายการสื่อสาร ๔ สส.


Posted On :: 2023-03-04 04:55:03
Update At :: 2023-03-04 04:55:03

วันที่ ๓ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๐.๕๐ น. พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฝ่ายการสื่อสาร ๔ สส. และ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ (นครราชสีมา) โดยมี พ.ต.อ.สุลักษณ์ เสงี่ยมลักษณ์ ผกก.ฝสส.๔ สส. และ ข้าราชการตำรวจฝ่ายการสื่อสาร ๔ สส. จำนวน ๑๔ นาย ให้การต้อนรับ พร้อมกับเข้ารายงานผลปฎิบัติ หน้าที่ ปัญหา ขัดข้อง อุปสรรคในการปฎิบัติงานให้ทราบ