พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (นครราชสีมา)


Posted On :: 2023-03-04 04:56:42
Update At :: 2023-03-04 04:56:42

วันที่ ๓ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (นครราชสีมา) โดยมี เจ้าหน้าที่ สวพ.(นม.) ให้การต้อนรับ พร้อมกับเข้ารายงานผลปฎิบัติ หน้าที่ ปัญหา ขัดข้อง อุปสรรคในการปฎิบัติงานให้ทราบ