กองตํารวจสื่อสาร

ข่าวประกาศทั้งหมด


ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ


Update ณ วันที่ : 2022-12-27 13:40:29

ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องวิเคราะห์ฯ


Update ณ วันที่ : 2022-12-27 13:40:13

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ


Update ณ วันที่ : 2022-12-27 13:40:03

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเสาเเละสายอากาศ จำนวน 3 รายการ


Update ณ วันที่ : 2022-12-27 13:39:41

ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาชุดสื่อสารดาวเทียม C-Band แบบพกพา (Flyaway)


Update ณ วันที่ : 2022-12-27 13:39:31

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องวิเคราะห์ฯ


Update ณ วันที่ : 2022-12-27 13:39:10

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาชุดสื่อสารดาวเทียม C-Band แบบพกพา (Flyaway)


Update ณ วันที่ : 2022-12-27 13:38:40

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สุราษฎร์ธานี (ครั้งที่2)


Update ณ วันที่ : 2022-12-08 13:22:56

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สงขลา (ครั้งที่2)


Update ณ วันที่ : 2022-12-08 13:22:09

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครศรีธรรมราช (ครั้งที่2)


Update ณ วันที่ : 2022-12-08 13:21:18

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สุราษฎร์ธานี


Update ณ วันที่ : 2022-11-22 14:14:04

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ สงขลา


Update ณ วันที่ : 2022-11-22 14:14:28

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครศรีธรรมราช


Update ณ วันที่ : 2022-11-22 14:14:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกองตำรวจสื่อสาร (บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-08-23 15:35:15

ประกาศประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ยี่ห้อ Hytera รุ่น PD788G จำนวน 9 รายการ


Update ณ วันที่ : 2022-08-22 16:37:00

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลฯ 191


Update ณ วันที่ : 2022-08-22 16:36:44

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ กองตำรวจสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-08-22 15:52:09

ประกาศประกวดราคาซื้ออะไหล่สายส่งกำลัง, สายอากาศ และข้อต่อชนิดต่าง ๆ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-08-16 16:22:02

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเสาอากาศ ชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-08-16 16:21:51

ประกาศประกวดราคาซื้ออะไหล่วิทยุสื่อสารประจำที่ ยี่ห้อ Motorola รุ่น XiR-M8668i จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-08-16 16:21:38

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ และวัสดุอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงภาคสนาม จำนวน 39 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-08-16 16:21:25

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งและบริการตรวจซ่อมโทรศัพท์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-08-16 16:21:04

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องมือตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-08-16 16:20:54

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องมือตรวจซ่อมเสาเทาเออร์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-08-16 16:20:38

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกองตำรวจสื่อสาร (บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-08-09 11:37:38

ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกองตำรวจสื่อสาร (บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-08-09 11:36:53

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกองตำรวจสื่อสาร (บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-07-21 10:33:28

ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งและบริการตรวจซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 14 รายการ


Update ณ วันที่ : 2022-07-05 19:14:29

ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องขยายเสียงห้องประชุม สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ จำนวน 23 รายการ


Update ณ วันที่ : 2022-07-05 19:13:37

ประกวดราคาซื้ออะไหล่วิทยุสื่อสาร ชนิดประจำที่ ยี่ห้อ Motorola รุ่น Xir-M8668 จำนวน 7 รายการ


Update ณ วันที่ : 2022-07-05 19:13:14

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ PoliceTV


Update ณ วันที่ : 2022-06-27 16:18:34

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์ฯ การเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ.อุบลราชธานี


Update ณ วันที่ : 2022-05-19 11:53:26

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และเช่าอุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police TV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-05-02 15:10:38

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และเช่าอุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police TV)


Update ณ วันที่ : 2022-04-28 15:09:49

ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-04-27 14:14:05

ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-04-27 14:14:04

ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และเช่าอุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police TV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2022-03-14 14:26:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยใช้ซิมการ์ด 9,138 ซิมการ์ด


Update ณ วันที่ : 2022-01-13 10:46:49

ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ C Band ขนาด 2.0 MHz


Update ณ วันที่ : 2021-12-28 11:37:47

ประกวดราคาเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ในการถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ C Band


Update ณ วันที่ : 2021-12-28 11:37:36

ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องทวนสัญญาณวิทยุยี่ห้อ Motorola รุ่น SLR5300 จำนวน 16 รายการ


Update ณ วันที่ : 2021-12-08 14:05:35

ประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ จำนวน 38 รายการ


Update ณ วันที่ : 2021-12-08 14:05:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล PS-LTE


Update ณ วันที่ : 2021-09-28 17:50:11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ชุดหูฟังสำหรับใช้กับวิทยุสื่อสารดิจิทัล PS-LTE จำนวน 500 ชุด


Update ณ วันที่ : 2021-09-28 17:49:18

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งและบริการตรวจซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2021-04-30 15:48:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกองตำรวจสื่อสาร เเขวงท่าเเร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2021-03-04 17:37:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. ฝ่ายการสื่อสาร 4


Update ณ วันที่ : 2021-02-03 15:32:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) ฝ่ายการสื่อสาร 4


Update ณ วันที่ : 2021-02-03 15:32:30

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองตำรวจสื่อสาร


Update ณ วันที่ : 2021-02-02 15:22:49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริเวณ ฝ่ายการสื่อสาร 7 กองตำรวจสื่อสาร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน


Update ณ วันที่ : 2021-01-28 15:28:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรอง สว. แบบแฝด ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 4 ขอนแก่น) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง


Update ณ วันที่ : 2021-01-28 15:28:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 4 ขอนแก่น) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง


Update ณ วันที่ : 2021-01-28 15:27:29

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองตำรวจสื่อสาร เเขวงท่าเเร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลังร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองตำรวจสื่อสาร เเขวงท่าเเร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง


Update ณ วันที่ : 2021-01-25 16:35:07

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง


Update ณ วันที่ : 2021-01-19 14:45:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง


Update ณ วันที่ : 2021-01-19 14:44:25

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานกองตำรวจสื่อสาร ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 อุบลราชธานี


Update ณ วันที่ : 2021-01-13 13:07:27

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 4 ขอนแก่น)


Update ณ วันที่ : 2021-01-13 13:06:59

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรอง สว. แบบแฝด ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 4 ขอนแก่น)


Update ณ วันที่ : 2021-01-13 13:06:22

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณรอบอาคารที่ทำการ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 7 นครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน


Update ณ วันที่ : 2021-01-12 12:08:47

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบริเวณ ฝ่ายการสื่อสาร 7 กองตำรวจสื่อสาร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน


Update ณ วันที่ : 2021-01-12 12:08:03

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสารวัตร ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 7 นครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง


Update ณ วันที่ : 2021-01-12 12:07:39

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องมือตรวจซ่อมเสาเทาเออร์ จำนวน ๒๖ รายการ


Update ณ วันที่ : 2020-12-19 18:37:09

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ จำนวน 33 รายการ


Update ณ วันที่ : 2020-12-09 16:47:25

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร (ครั้งที่ ๕) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี


Update ณ วันที่ : 2020-11-16 14:32:32

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัดกองตำรวจสื่อสาร สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


Update ณ วันที่ : 2020-11-11 20:02:36

ประกาศผู้เสนอประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องมือตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 19 รายการ


Update ณ วันที่ : 2020-08-28 12:37:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ยี่ห้อ MOTOROLA รุ่นต่าง ๆ จำนวน 10 รายการ


Update ณ วันที่ : 2020-08-28 12:37:41

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ยี่ห้อ MOTOROLA รุ่นต่าง ๆ จำนวน 10 รายการ


Update ณ วันที่ : 2020-08-10 14:04:08

ประกาศประกวดราคาซื้ออะไหล่ วัสดุและอุปกรณ์ งาน LTE จำนวน 27 รายการ


Update ณ วันที่ : 2020-08-04 16:18:18

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องมือตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 19 รายการ


Update ณ วันที่ : 2020-08-04 16:18:03

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้สำหรับห้องประชุม ตร. และวัสดุเครื่องเสียง จำนวน 44 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2020-07-31 15:28:57

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งและบริการตรวจซ่อมโทรศัพท์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2020-07-31 15:28:33

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ยี่ห้อ MOTOROLA รุ่นต่าง ๆ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2020-07-31 15:13:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย (ในส่วนของกองตำรวจสื่อสาร) รายการรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตันแบบ 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จำนวน 2 คัน


Update ณ วันที่ : 2020-07-24 17:11:53

ประกาศประกวดราคาวัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งและบริการตรวจซ่อมโทรศัพท์ 18 รายการ


Update ณ วันที่ : 2020-07-23 16:53:43

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย (ส่วนของกองตำรวจสื่อสาร) รายการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน แบบ 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จำนวน 2 คัน


Update ณ วันที่ : 2020-06-22 15:05:38

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย (ส่วนของกองตำรวจสื่อสาร) รายการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน แบบ 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จำนวน 2 คัน


Update ณ วันที่ : 2020-06-22 15:05:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งและบริการตรวจซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2020-06-16 14:27:18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย (ส่วนของกองตำรวจสื่อสาร) รายการรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก


Update ณ วันที่ : 2020-05-18 12:29:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย (ส่วนของกองตำรวจสื่อสาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2020-05-18 12:29:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย ในส่วนของหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Update ณ วันที่ : 2020-04-24 10:22:00

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย ในส่วนของหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ


Update ณ วันที่ : 2020-04-01 15:31:00

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย (ส่วนของกองตำรวจสื่อสาร)


Update ณ วันที่ : 2020-03-27 16:33:42

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย (ส่วนของกองตำรวจสื่อสาร)


Update ณ วันที่ : 2020-03-24 09:57:01

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย ในส่วนของหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ


Update ณ วันที่ : 2020-03-19 16:35:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน ฮล 1763 กทม.


Update ณ วันที่ : 2020-03-16 14:27:33

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ อุบลราชธานี (ครั้งที่ 2)


Update ณ วันที่ : 2020-03-10 14:28:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียนโล่ ๖๗๗๔๒


Update ณ วันที่ : 2020-03-02 12:59:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียนโล่ ๙๘๙๑๒


Update ณ วันที่ : 2020-03-02 09:24:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียนโล่ ๖๗๗๔๒


Update ณ วันที่ : 2020-03-02 09:24:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กพถ.สส.


Update ณ วันที่ : 2020-03-02 09:23:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย RRU Power Cable (ศูนย์วิทยุดิจิทัลภาคใต้) จำนวน 1 ชุด


Update ณ วันที่ : 2020-02-19 13:54:51

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา่ะจง


Update ณ วันที่ : 2020-01-29 13:28:22

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย จำนวน 6 รายการ


Update ณ วันที่ : 2020-01-22 13:07:34

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย จำนวน 6 รายการ


Update ณ วันที่ : 2020-01-20 14:10:02

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสื่อสารสำหรับใช้งานประชุมต่าง ๆ ของรัฐบาล จำนวน 41 รายการ


Update ณ วันที่ : 2020-01-15 10:58:51

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียนโล่ 01580 (ฝสส.1 สส.)


Update ณ วันที่ : 2020-01-10 14:40:52

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบีบนโล่ 66804 ฝสส.4 สส. (ศบส.4 นม.) จำนวน 1 รายการ


Update ณ วันที่ : 2020-01-10 14:38:17

ประกาศประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ยี่ห้อ MOTOROLA รุ่น XiR P3688 จำนวน 15 รายการ


Update ณ วันที่ : 2020-01-10 14:37:14

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและตกแต่งสถานที่ ฝสส.๑ สส. (ศูนย์ปทุมวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Update ณ วันที่ : 2020-01-10 14:34:45

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบีบนโล่ 67738 ฝสส.4 สส. (ศบส.4 สน.) จำนวน 1 รายการ


Update ณ วันที่ : 2019-12-19 11:59:55

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุตรายาง (กพถ.สส.) จำนวน 11 รายการ


Update ณ วันที่ : 2019-12-19 09:40:45

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย จำนวน 6 รายการ (รหัสเผยแพร่แผน M62110011343)


Update ณ วันที่ : 2019-11-19 14:48:13

สัญญาซื้อขายระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ตร.


Update ณ วันที่ : 2019-11-13 14:40:41

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ ขอนแก่น (ครั้งที่ ๓)


Update ณ วันที่ : 2019-07-25 10:57:13

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครสวรรค์ (ครั้งที่ ๓)


Update ณ วันที่ : 2019-07-25 10:56:20

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ เชียงใหม่ (ครั้งที่ ๓)


Update ณ วันที่ : 2019-07-25 10:55:28

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กทม (ครั้งที่ ๓)


Update ณ วันที่ : 2019-07-25 10:54:13

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ พิษณุโลก (ครั้งที่ ๓)


Update ณ วันที่ : 2019-07-25 10:53:30

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์นครราชสีมา (ครั้งที่ ๓)


Update ณ วันที่ : 2019-07-25 10:50:25

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ พิษณุโลก (ครั้งที่ 2)


Update ณ วันที่ : 2019-06-26 15:37:04

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ นครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)


Update ณ วันที่ : 2019-06-26 15:36:05

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ นครราชสีมา (ครั้งที่ 2)


Update ณ วันที่ : 2019-06-26 15:35:08

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ ขอนแก่น (ครั้งที่ 2)


Update ณ วันที่ : 2019-06-26 15:33:48

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)


Update ณ วันที่ : 2019-06-26 15:32:46

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ เชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)


Update ณ วันที่ : 2019-06-26 15:31:59

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ. พิษณุโลก


Update ณ วันที่ : 2019-05-31 09:42:47

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ. นครสวรรค์


Update ณ วันที่ : 2019-05-31 09:41:50

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ. นครราชสีมา


Update ณ วันที่ : 2019-05-31 09:40:50

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ. นครราชสีมา


Update ณ วันที่ : 2019-05-31 09:40:27

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ. เชียงใหม่


Update ณ วันที่ : 2019-05-31 09:39:16

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ. ขอนแก่น


Update ณ วันที่ : 2019-05-31 09:35:54

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ. กรุงเทพมหานคร


Update ณ วันที่ : 2019-05-31 09:32:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ HDMI


Update ณ วันที่ : 2019-01-30 06:16:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ CAT MPLS ความเร็ว 50 Mbps จำนวน 2 วัน


Update ณ วันที่ : 2019-01-30 06:16:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ดาวเทียม ตร.


Update ณ วันที่ : 2019-01-20 23:42:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ กองตำรวจสื่อสาร (บางเขน)


Update ณ วันที่ : 2018-12-18 22:05:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเเซมรถยนต์ทะเบียนโล่ 10332 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Update ณ วันที่ : 2018-11-28 16:22:00

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯตรวจซ่อมเครื่องโทรสาร


Update ณ วันที่ : 2018-11-22 09:45:27

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Update ณ วันที่ : 2018-11-18 04:08:07

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Update ณ วันที่ : 2018-11-18 04:07:00

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Update ณ วันที่ : 2018-11-18 04:06:13

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Update ณ วันที่ : 2018-11-18 04:05:39

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Update ณ วันที่ : 2018-11-18 04:04:52