ปณิธานความดี กองตำรวจสื่อสาร

"มุ่งมั่นงานสื่อสาร รักษาธรรมาภิบาล บริการด้วยน้ำใจ"

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

27/07/2559

รอง ผบก.สส. พร้อมคณะตรวจประเมิน ศบส.และ ผกก.ฝสส.7 สส. ตรวจประเมิน ศบส.9 ยะลา

26/07/2559

รอง ผบก.สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแนะนำสถานที่ให้บริษัทต่างๆเพื่อติดตั้ง CCTV

26/07/2559

รอง ผบก.สส.เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร

กิจกรรมทั้งหมด ..

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

ลงนามถวายพระพร

ฝสส.๕ สส.(ศบส.๖ พล.) ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สนับสนุนวิทยากรให้กรมการปกครอง

ฝ่ายการสื่อสาร 2 กองตำรวจสื่อสาร ส่งเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้กรมการปกครอง

ข่าวทั้งหมด ..

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุและอะไหล่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูเพิ่มเติม

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง สอบราคาซื้อข้อต่อชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ (16-26 ส.ค.59)

ดูเพิ่มเติม

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง สอบราคาซื้ออะไหล่ Microphone ชนิดต่างๆ จำนวน 8 รายการ (16-26 ส.ค.59)

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคาทั้งหมด ..

Police TV : สถานีทีวีเพื่อประชาชน
ระบบงานตำรวจ