ปณิธานความดี กองตำรวจสื่อสาร

"มุ่งมั่นงานสื่อสาร รักษาธรรมาภิบาล บริการด้วยน้ำใจ"

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

27/07/2559

รอง ผบก.สส. พร้อมคณะตรวจประเมิน ศบส.และ ผกก.ฝสส.7 สส. ตรวจประเมิน ศบส.9 ยะลา

26/07/2559

รอง ผบก.สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแนะนำสถานที่ให้บริษัทต่างๆเพื่อติดตั้ง CCTV

26/07/2559

รอง ผบก.สส.เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร

กิจกรรมทั้งหมด ..

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือฯจริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ประชาสัมพันธ์สมุดโทรศัพท์ตำรวจ

สามารถเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ตำรวจ ได้ถึง 3 ช่องทาง เว็บ App และ PDF

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

ข่าวทั้งหมด ..

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและอะไหล่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191

ดูเพิ่มเติม

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้ออะไหล่สายส่งกำลังชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (6 ก.ย.59)

ดูเพิ่มเติม

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเสาอากาศชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาด 12 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ก.ย.59)

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคาทั้งหมด ..

Police TV : สถานีทีวีเพื่อประชาชน
ระบบงานตำรวจ